Bảng trọng lượng thép xây dựng, đơn trọng thép Hoà Phát

Tháng Bảy 17 2017

Bảng trọng lượng thép xây dựng Hòa Phát cung cấp thông tin chi tiết trọng lượng thép cuộn, trọng lượng thép cây phi 10, trọng lượng thép phi 12,…. Nhằm tạo thuận lợi trong công tác bán hàng, Chúng tôi xin trân trọng thông báo bảng trọng lượng thép xây dựng và dung sai trọng lượng thép xây dựng Hòa Phát chi tiết như sau:

TT
Chủng Loại
Số cây/bó
Đơn trọng
(kg/cây)
Chiều dài
( m/cây )
1
Thép thanh vằn
D10
384
7.22
11,7
2
Thép thanh vằn
D12
320
10.39
11,7
3
Thép thanh vằn
D14
222
14.16
11,7
4
Thép thanh vằn
D16
180
18.49
11,7
5
Thép thanh vằn
D18
138
23.40
11,7
6
Thép thanh vằn
D20
114
28.90
11,7
7
Thép thanh vằn
D22
90
34.87
11,7
8
Thép thanh vằn
D25
72
45.05
11,7
9
Thép thanh vằn
D28
57
56.63
11,7
10
Thép thanh vằn
D32
45
73.83
11,7